Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů:

Vojtěch Fňukal

Koniklecova 470/5, 634 00 Brno

IČO: 76444350

DIČ: CZ7903053785

 

Účel zpracování osobních údajů: (a)doručení zboží správné osobě (jméno, příjmení, kontaktní adresa a tel. číslo), (b) zásalní potvrzení objednávky, informování o jejím stavu a event. zasílání obchodních sdělení (e-mail, tel. číslo).

 

Období, pro něž zákazník souhlasí se zpracováváním a doba uložení osobních údajů:

Společnost uchovává osobní údaje jen po dobu nezbytnou pro dodržení legislativy ČR (zákony o účetnictví a daních).

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a zákazník má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat,

a to zcela, nebo částečně. Souhlas je možné odvolat na e-mailu: info@muffinybrno.cz

 

Kdo osobní údaje získá: osoby pracující pro společnost Muffiny Brno určené pro komunikaci se zákazníkem.

 

Subjekt údajů má rovněž právo na základě písemné žádosti od správce vyžadovat:

 

- ve všeobecně srozumitelné formě informace o stavu zpracování svých osobních údajů v informačním systému

- ve všeobecně srozumitelné formě opis jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

- opravu jeho nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

- likvidaci jeho osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování

- likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona

 

Děkujeme za důvěru

Vojtěch Fňukal

Muffiny Brno | E-mail: info@muffinybrno.cz | Tel. 777 363 839

www.muffinybrno.cz